References

Akademie věd
Apetit
Appelberg                                                                                                                                            Balance Film
Bugambilia
Bulzoni Editore
Business Hr
Bydlení / Reality
Cevro Institut
CDV
CCom
Česká Televize
Esquire
Euromedia
Exportradet
Dieta
Domus
E 15                                                                                                                                                                    Film Vermoegen                                                                                                                                  F.O.O.D.
Formen
Google
Harper Bazaar
Hejkal vydavatelství
Hrach design studio
Choice
IFoll studio
Juicy
Kartell
Královéhradecký kraj
Maur Film
Mladá Fronta
Maminka
Mf plus
Moje Psychologie
Moje Zdraví                                                                                                                                        MotionWorks
My Life
Nordic news
Nordic Chamber of Commerce
Norwegian Embassy
Odeon
Parlamentní zpravodaj
Red Hot
Rolling Stone
Sanoma
Science
Státní Opera
Strategie
Stratosféra
Swedish Embassy
Vlasta
World Class