Illustration

I have created over sixty photographs for book covers and countless illustrations. Covers and illustrations have been published in several domestic and foreign publishing houses – Odeon, Mladá Fronta, Bulzoni Editore (Italy), Appelberg (Sweden), State Opera, Czech Philharmonic, Hejkal, Primus, Baset, Trafika, Aschehoug (Sweden) etc.

Vytvořil jsem přes šedesát fotografických podkladů pro knižní obálky a nespočet ilustrací pro domácí a zahraniční vydavatelství, viz výše

Odeon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hejkal

 

 

 

 

 

 

 

Bulzoni Editore

 

 

 

 

 

 

 

Trafika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakáty