Architecture

Samples from photos printed in magazines Domus, Choice. Formen, Housing, and Real Estate, etc.

Ukázky z fotografií otištěných v časopisech Domus, Choice. Formen, Bydlení a reality aj.