Commercial

Advertising and commercial photography does not only mean product photography and smiling happy young people in front of the camera but can also be a game. Whether I create it for magazines, advertising agencies or directly for clients

Reklamní a komerční fotografie neznamená jen produktové fotografie a usmívající se šťastné mladé lidi před kamerou, ale může být i hrou. Ať už ji vytvářím pro časopisy, reklamní agentury nebo přímo pro klienty   

 

.      .     

      .     

.